Архівний відділ

Бучанської міської ради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Інформація щодо діяльності

Архівного відділу Бучанської міської ради 

 

Архівний відділ Бучанської міської ради утворений рішенням Бучанської міської ради 31.05.2018р. за №2022-40-VII.

Основні напрямки роботи архівного відділу:

–        зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території Бучанської міської ОТГ (на прикладі це рішення Бучанської селищної, Бучанської міської ради);

–        зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

–        проведення експертизи цінності архівних документів;

–        видача довідок соціально-правового характеру для оформлення пенсій;

–        надання копій архівних документів;

Архівний відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та інших фінансових установах.

У складі архівного відділу діє сектор формування Національного архівного фонду та сектор по роботі документів з кадрових питань (особового складу).

Відповідно до рішень Бучанської міської ради штатним розписом в архівного відділу Бучанської міської ради передбачено 4 (чотири) посадові особи.

Архівний відділ представлений в мережі Інтернет на сайті Бучанської міської ради, має свою сторінку в мережі «Архіви України в мережі Інтернет» та в соціальній мережі Facebook.com.

При архівному відділі Бучанської міської ради постійно діє Експертно – перевірна комісія на якій розглядаються питання погодження номенклатури справ установ/організацій, схвалення описів справ діючих та ліквідованих установ/організацій, інструкцій з діловодства, положень про ЕК установ тощо.

Крім того, здійснюється консультативна та методична допомога, приймання документів на зберігання, видача довідок для ліквідації підприємств/організацій, а також соціально-правового характеру.

На даний час в архівному відділі Бучанської міської ради зберігається 85 фондів і 11 024 од.з. (серед яких 18 НАФ та 78 з кадрових питань (особового складу) ліквідованих установ 5 257 од.з. та 11 подвоєні, тобто у фонді і документи НАФ, і з кадрових питань), які складаються з 11 024  од.з.

Всі наявні описи фонди оцифровані. З прийняттям нових документів відбувається  оцифровка описів.

Що стосується діловодства, то зазначу, що архівним відділом проводиться консультативна робота та перевіряння на дотримання у відповідності законодавства в діловодстві та архівної справи Бучанською міською радою та інших комунальних установ та організацій, а також приватних підприємств на території Бучанської МОТГ.

Також Архівний відділ здійснює пошукову діяльність. Один із пошуків – це пошук рішень / справ, які були вилучені правоохоронними органами та не повернуті, а також пошук документів, які були впорядковані але через різні обставини не передані до архівних установ.

Так, після повернення прокуратурою вилучених справ 17 з яких були в пошкодженому (замоченому) стані в подальшому були реставровані, оцифровані та створені фонди користування.