Архівний відділ

Бучанської міської ради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Інформація щодо діяльності

Архівного відділу Бучанської міської ради 

 

Архівний відділ Бучанської міської ради утворений рішенням Бучанської міської ради 31.05.2018р. за №2022-40-VII  для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території міста, а також для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Архівний відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та інших фінансових установах.

У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями Бучанської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Бучанського міського голови та положенням про відділ.

З питань організації та методики ведення архівної справи архівний відділ керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, Державного архіву в Київській  області.

Основними завданнями архівного відділу є:

-  здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

-  здійснює приймання документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території міста

-  здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ;

-  здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

-  забезпечення відповідно до умов для зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території;

-  перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, з метою контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

-  організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

-  видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;

-  проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в архіві, подає на розгляд експертній комісії акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

-  веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста та Бучанської об’єднаної територіальної громади, подає належні відомості про ці документи Державному архіву в Київській області;

-  веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

-  веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

-  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів, що зберігаються в архівному відділі, шляхом створення пошукових баз даних Національного архівного фонду;

-  здійснює організацію та забезпечує проведення виставок.

            Окрім цього, Архівний відділ за рекомендаціями Державного архіву Київської області приймає участь у семінарах, нарадах, організовує також семінари, виставки, збирати і поповнювати Національний фонд матеріалами, спогадами учасників аварії на ЧАЕС, революцій, АТО, тощо.

У 2018 р. із залученням фахівців ДАКО був проведений семінар-нарада на тему «Основні аспекти діяльності установ щодо ведення діловодства та архівної справи» для керівників та відповідальних осіб Бучанської міської ради, державних та комунальних установ та організацій, а також неодноразово проводились наради-навчання для комунальних установ та організацій, закладів освіти щодо ведення діловодства та архівної справи. Крім того, здійснюється консультативна та методична допомога, приймання документів на зберігання, видача довідок для ліквідації.