Архівний відділ

Бучанської міської ради

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2024 рік


 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної архівної служби України

                             №                        .

,

Форма 1

Архівний відділ

Бучанської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник архівного відділу

Бучанської міської ради

 

 

____________                         Ігор БАРТКІВ

 

01.12.2023

______________ № ____________

м. Буча

 

ПЛАН

розвитку архівної справи

на  2024  рік

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Формування НАФ та експертиза цінності документів

1.1.

Відбір та експертиза цінності документів, що підлягають внесенню до НАФ

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

300

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

1.2.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

управлінської документації тривалого (понад 10 років) зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

300

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

5

 

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

 

 

 

10

 

інструкцій з діловодства

інструкція

 

 

 

 

 

5

 

положень про служби діловодства

положе-ння

 

 

 

 

 

 

 

положень про ЕК

положе-ння

 

 

 

 

 

 

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

 

 

 

1.4

Приймання від джерел формування НАФ на зберігання документів:

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

300

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів 

од. зб.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Цільова експертиза цінності документів НАФ в архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

1.6.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

10

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

 

 

1.7.3.

Кількість заходів з підвищення кваліфікації, що організовані або до яких залучалися працівники архівної установи

захід

 

 

 

 

 

4

2. Приймання-передавання архівних документів від однієї архівної установи до іншої

2.1

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

документів особового походження

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

кінодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

фотодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

фонодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

відеодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

3.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

 

 

3.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Резервне копіювання документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

2320

3.7.

Перевіряння наявності та стану документів:

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

500

документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

3.8.

Перевіряння наявності та стану страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

 

 

3.9.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

3.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

 

3.11.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм:

 

 

 

 

 

 

 

мікрофільми

од. обл.

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

файли

 

 

 

 

 

300000

од. зб.

 

 

 

 

 

2320

кінодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

відеодокументи:

од. обл

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

3.12.

Удосконалення та перероблення описів

опис

 

 

 

 

 

3

3.13.

Оцифрування описів на документи Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

опис

 

 

 

 

 

8

файл

 

 

 

 

 

8

документів особового походження

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

опис

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

4. Використання інформації документів НАФ

4.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

 

 

300

з них:

 

 

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

 

 

 

 

 

 

200

від іноземців

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

тематичних

запит

 

 

 

 

 

150

біографічних

запит

 

 

 

 

 

 

генеалогічних

запит

 

 

 

 

 

 

майнових

запит

 

 

 

 

 

150

соціально-правового характеру

запит

 

 

 

 

 

400

4.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

3

у т. ч. онлайн-виставок

виставка

 

 

 

 

 

3

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

 

 

публікацій у ЗМІ

публікація

 

 

 

 

 

5

4.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

 

 

 

10

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

 

 

 

20

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

1000

у т.ч. виданих в режимі онлайн

од. зб.

 

 

 

 

 

 

докуме-нтів

 

 

 

 

 

 

4.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

 

 

5. Зміцнення матеріально-технічної бази архівів

4.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

зміна приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

4.2.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

 

1

пог. м.

 

 

 

 

 

500,00

4.3.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

2

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

1

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

1

4.4.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

4.5.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння (будівля)

встано-влення

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

4.6.

Встановлення/ ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встано-влення

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу

(найменування посади укладача)

 

___________________________

 

 

Ігор БАРТКІВ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)