Архівний відділ

Бучанської міської ради

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2023 рік


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної архівної служби України

                             №                        .

,

Форма 8

 

 

 

 

 

Найменування

архівної установи

 

______________ № ____________

_____________________

(місце складення)

 

ЗВІТ

про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи

за  2023  рік

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ І

 

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Усього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Галузеві державні архіви

Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва та Севастополя

Архівні відділи райдержадмі-ністрацій

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

                             

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Формування НАФ та експертиза цінності документів

1.1.

Відбір та експертиза цінності документів, що підлягають внесенню до НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

689

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

235

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації тривалого (понад 10 років) зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

50

 

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

інструкцій з діловодства

інструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

положень про служби діловодства

положе-ння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положень про ЕК

положе-ння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Приймання від джерел формування НАФ на зберігання документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

689

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

235

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

електронних інформаційних ресурсів 

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Цільова експертиза цінності документів НАФ в архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

13

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

13

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1.7.3.

Кількість заходів з підвищення кваліфікації, що організовані або до яких залучалися працівники архівної установи

захід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2. Приймання-передавання архівних документів від однієї архівної установи до іншої

2.1

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

документів особового походження

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

кінодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

фотодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

фонодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

відеодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

3.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Резервне копіювання документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Перевіряння наявності та стану документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

6348

документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Перевіряння наявності та стану страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мікрофільми

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

файли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300000

129332

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1477

927

кінодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументи:

од. обл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.

Удосконалення та перероблення описів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.

Оцифрування описів на документи Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Використання інформації документів НАФ

4.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

275

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

200

від іноземців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичних

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

96

біографічних,

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеалогічних

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майнових

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

109

соціально-правового характеру, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

246

4.1.3

Видано довідок

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

4.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

у т. ч. онлайн-виставок

виставка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публікацій у ЗМІ

публікація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

6

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

17

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1113

у т.ч. виданих в режимі онлайн

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докуме-нтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зміцнення матеріально-технічної бази архівів

4.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зміна приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4.4.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння (будівля)

встано-влення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Встановлення/ ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встано-влення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

1. Формування, експертиза цінності документів

1.1. Відомості про проведену роботу та результати щодо ініціативного документування резонансних подій у країні.

На виконання листа Державної архівної служби України від 03.04.2022 № 1339/2.01-24/0 Про ініціативне документування подій, фактів та формування архівних колекцій в умовах воєнного або надзвичайного стану, з метою формування «Колекції документів російсько-української війни на Київщині» було здійснене копіювання текстових та аудіовізуальних документів, розміщених на офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації. У березні 2022 року Архівним відділом Бучанської міської ради розпочато  документування подій, фактів російської агресії в Бучанській та відбір для складання фонду колекції фото, відео, аудіо, спогади тощо щодо російської агресії в Бучанській громаді, як під час окупації, так і при відновленні Бучі.

         У 2023 році у відділі продовжена робота по збору, описуванню та складанню описів на справи по Архівному фонду «Колекція документів фонду

"російська агресія під час окупації в Бучанській громаді". Так відібрано, описано та погоджено ЕПК Державного архіву Київської області 90 фотодокументів та 98 відео документів.

                До опису № 2 цифрових фото документів постійного зберігання внесено  90 справи за період 24 лютого 2022 року по евітень 2022 року. До опису № 3 цифрових відео документів постійного зберігання внесено 98 справ (відеофайлів) за 24 лютого 2022 року по квітень 2022 року.

 

1.2. Відомості про проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду (за формою):

Замовники грошової оцінки

Кількість замовників грошової оцінки

Кількість документів НАФ

Оціночна вартість документів (грн.)

Підстава проведення грошової оцінки[1]

1

2

3

4

5

 

1.3. У разі приймання документів із виборів зазначити назву виборів та надави інформацію за формою:

№ з/п

Приймання та описування

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт

Примі-тка***

Всього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей

Архівні відділи райдерж­адміністрацій

Архівні відділи міських рад

Трудові архіви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Документів, що надійшли від виборчих комісій:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

постійного зберігання;

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 з кадрових питань (особового складу).

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

1.3

тимчасового зберігання (управлінські)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

1.4

тимчасового зберігання (пакування)*

паку-вання/кг

 

 

 

 

 

 

 

2.

Документів, що відбивають події, пов’язані з виборами:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

фотодокументи;

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

2.2

фонодокументи;

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

2.3

відеодокументи;

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

2.4

електронні інформаційні ресурси;

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

2.5

агітаційна та інша документація

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Кількість  сформованих архівних колекцій**

коле-кція

 

 

 

 

 

 

 

*Опломбовані та опечатані пакування (коробки, архівні бокси, мішки)  з виборчими бюлетенями та списками виборців

**За результатами збирання документів  та ініціативного документування виборчої кампанії

***Зазначаються причина неупорядкування документів та їх кількість

 

1.4. Стан науково-технічного опрацювання документів за формою: 

№ з/п

Назва видів робіт

Науково-технічне опрацювання документів (од.зб.)

трудовими архівами

власними силами юридичних осіб-джерел комплектування архіву

приватними підприємствами (підприємцями)

1

2

3

4

5

1.

Управлінської документації постійного зберігання

 

 

 

2.

Управлінської документації тимчасового зберігання

 

 

70

3.

Документації з кадрових питань (особового складу)

 

121

50

4.

Науково-технічної документації

 

 

 

5.

Всього:

 

121

120

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

2.1. Вжиті заходи з метою посилення охоронного, протипожежного, температурно-вологісного режимів зберігання документів Національного архівного фонду, забезпечення надійності експлуатації інженерних мереж і комунікацій архівних будівель.

2.2. Зміцнення матеріально-технічної бази архівів з метою покращення зберігання документів НАФ та прискорення їхнього оцифрування.

Для виконання програми оцифрування архівних інформаційних ресурсів на 2022-2025 роки Державним архівом Київської області надано на відповідальне користування сканер.

2.3. Відомості про кількість документів (в оригіналах чи копіях), що надійшли із-за кордону.

3. Використання інформації документів Національного архівного фонду

3.1. Тематика виставок, радіо- та телепередач, публікацій у ЗМІ, підготовлених за документами архіву.

 

3.2. Кількість розсекречених документів Національного архівного фонду та відсоток таких, що не розсекречені.

 

3.3. Тематика запитів соціально-правового характеру, що переважала у звітному році.

1) загальна кількість відповідей на запити юридичних та фізичних осіб, що була надана архівним відділом за період січень-листопад 2023 року - 451;

2) кількість запитів соціально-правового характеру - 246, з них:

- позитивних відповідей – 228;

- негативних відповідей - 2;

- відповідей з рекомендаціями - 1;

3) кількість тематичних запитів - 96, з них:

- позитивних відповідей - 95;

- відповідей з рекомендаціями - 1;

4) кількість майнових запитів - 109, з них:

- позитивних відповідей - 85;

- негативних відповідей - 12;

- відповідей з рекомендаціями - 12.

 

4. Міжнародна діяльність

4.1. Перелік укладених міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав (з додаванням їх копій).

4.2. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори і участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва та досягнуті домовленості.

4.3. Отримана міжнародна гуманітарна допомога та фінансові ресурси донорської спільноти для забезпечення потреб державних архівних установ в умовах триваючої агресивної війни рф проти України (сканери, вогнетривкі шафи, спеціальні евакуаційні мішки, реставраційні матеріали, інше) із зазначенням донора.

 

 

У заключній частині зазначаються конкретні проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на архівну установу завдань.

 

 

______________________               _________                 ____________________

(найменування посади керівника                       (підпис)                            (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

архівної установи)

 

 

 [1] Укладення договорів про передачу права власності або права користування, зберігання, передачу в заставу документів Національного архівного фонду, що є приватною власністю, у випадках, установлених законодавством;

укладення договорів про передачу права тимчасового користування документами Національного архівного фонду, що є державною чи комунальною власністю;

визначення розміру збитків, яких зазнав власник документів Національного архівного фонду внаслідок їх неналежного зберігання, що призвело до пошкодження, псування, нестачі, підроблення, розкрадання, незаконного вивезення або незаконної передачі іншій особі, а також знищення;

проведення обов’язкового страхування унікальних документів Національного архівного фонду, а також страхування інших документів Національного архівного фонду у разі їх депонованого зберігання, реставрації, експонування чи іншого користування за межами архівних установ;

інших випадків, передбачених законодавством.