Архівний відділ

Бучанської міської ради

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2020 рік


 

Коди

 

форми документа

установи-укладача

 

202

 

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

___________________ № ____________________

м. Буча

 

 

 

 

ПАСПОРТ

архівного відділу

Бучанської міської ради

на 01 січня 2021 р.

 

 

             

 

 

 

Індек-си

Назви розділів і показників

Одиниці виміру

Всього по області/

місту/АРК/ НАН України (Україні)

Центральні державні архівні установи

Державні архіви областей, міст Києва та Севастополя, АРК

Галузеві державні архіви

Архівні відділи райдерж-адмініст-

рацій

Архівні відділи міських рад

Інститут архівознавства НБУВ НАН України

Архівні підрозді-ли наукових установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Будівлі та приміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Кількість будівель:

спеціально збудованих

пристосованих

 

 

будівля

будівля

 

 

 

 

 

 

______

3

 

 

1.2.

Кількість будівель, які забезпечено позавідомчою охороною

 

будівля

 

 

 

 

 

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.3.

Кількість будівель, які обладнано охоронною сигналізацією:

всього

у т.ч. в робочому стані

підключено до ЦП

 

 

будівля

будівля

будівля

 

 

 

 

 

 

 

2       

1

1

 

 

 

1.4.

Кількість будівель, які обладнано протипожежною сигналізацією

всього

у т.ч. в робочому стані

підключено до ЦП

 

будівля

будівля

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

1       

1

1

 

 

 

 

1.5.

Об’єм архівосховищ:

 спеціально збудованих

 пристосованих

 

 

куб. м

куб. м.

 

 

 

 

 

 

__-__  

325,42

 

 

1.6.

Площа архівосховищ

спеціально збудованих

пристосованих

 

кв. м.

кв. м.

 

 

 

 

 

 

__-__  

98,3

 

 

1.7.

Площа відокремлених сховищ страхового фонду

 

кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Місткість приміщень

спеціально збудованих

пристосованих

 

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

__-__  

8500

 

 

1.9.

Кількість сховищ у будівлях:

спеціально збудованих

пристосованих

 

сховища

сховища

 

 

 

 

 

 

__-__  

5

 

 

1.10.

Кількість сховищ, які обладнано:

охоронною сигналізацією

у т.ч. в робочому стані

пожежною сигналізацією

у т.ч. в робочому стані

 

 

 

сховища

сховища

сховища

сховища

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

5

5 

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.11.

Кількість сховищ, в яких встановлено автоматичні системи пожежогасіння

у т.ч. в робочому стані

 

 

сховища

сховища

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Кількість сховищ, в яких встановлено:

систему кондиціонування та вентиляції повітря

у т.ч. в робочому стані

 

 

сховища

сховища

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1.13.

Загальна протяжність стелажного

обладнання

у т.ч. дерев’яних полиць

 

пог. м

пог. м

 

 

 

 

 

 

 

119,7

-

 

 

1.13.1.

Ступінь заповнення стелажного обладнання

відсоток

 

 

 

 

 

70%

 

 

1.14.

Приміщення для зберігання облікових документів

кількість приміщень (сховищ)

площа

 

 

 

сховища

кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Робочі приміщення

кількість приміщень площа

 

кімната

кв. м

 

 

 

 

 

___2___

25,7

 

 

1.16

Кількість первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), якими обладнано приміщення:

архівосховища

сховища для зберігання облікових документів

робочі приміщення

лабораторія мікрофільмування та реставрації документів

допоміжні приміщення

 

 

 

Вогнегас

ник

вогнегас

ник

вогнегас

ник

вогнегас

ник вогнегас

ник

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

-

 

1

 

-

 

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.17.

Читальний зал:

кількість кімнат

площа

кількість місць

 

кімната

кв. м

місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.

Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів

кількість кімнат

площа

наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря

 

 

 

кімната

кв. мкімната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.

Форма власності на приміщення:

державна

комунальна

приватна

 

 

будівля  будівля

будівля

 

 

 

 

 

 

 

-

6

-

 

 

1.20

Наявність системи зовнішнього відеоспостереження:

у т.ч. в робочому стані

кількість камер

 

 

будівля  будівля

камера

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21

Наявність системи внутріш-нього відеоспостереження:

-          читальний зал:

кількість камер

у т.ч. в робочому стані

-          інші приміщення:

кількість камер

у т.ч. в робочому стані

 

 

 

камера

камера

 

камера

камера

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22

Орендовано приміщень

кількість будівель

у них сховищ

кімнат

 

 

будівля

сховища

кімната

 

 

 

 

 

 

3

5

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.22.1

Площа приміщень в орендованих будівлях

архівосховищ

кімнат

 

 

кв.м

кв.м

 

 

 

 

 

 

 

98,3

15,2

 

 

2.

Види й обсяг документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Документи на паперовій основі

всього:

 

фонд

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

___68__

5710

 

 

2.1.1.

Управлінські документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Фондів усього

в т.ч. фондів періоду незалежності

фонд

фонд

 

 

 

 

 

__4__

4

 

 

2.1.1.2

Одиниць зберігання всього

в т.ч. періоду незалежності

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

1398

1398

 

 

 

унікальних

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

-

 

 

2.1.1.3

Одиниць зберігання, внесених до описів всього

в т.ч. періоду незалежності

 

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

1398

1398

 

 

2.1.1.4

Закартоновано одиниць зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

1398

 

 

2.1.1.5

Створено страховий фонд на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниць зберігання всього

в т.ч. періоду незалежності

на унікальні документи

од. зб.

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.6

Мікрофотокопій страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.7

Мікрофіш страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.8

Мікрофотокопій і мікрофіш, що надійшли з інших архівів

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Документи особового походження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1.2.1

Фондів всього

в т.ч. періоду незалежності

фонд

фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2

Одиниць зберігання всього

в т.ч.: періоду незалежності

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3

Одиниць зберігання, внесених до описів усього

в т.ч. періоду незалежності

 

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4

Закартоновано одиниць зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5

Створено страховий фонд на одиниць зберігання

у т.ч. на унікальні документи

 

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.6

Мікрофотокопій страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.7

Мікрофіш страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Наукова-технічна документація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1

Комплексів документів

комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2

Фондів

фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3

Одиниць зберігання всього

в т.ч.: внесених до описів

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.4

Закартоновано одиниць зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.5

Створено страховий фонд на одиниць зберігання

у т.ч. на унікальні документи

 

од. зб.

документ.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.6

Мікрофотокопій страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1.3.7

Мікрофіш страхового фонду

од. обл.

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Кінодокументи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

 

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Одиниць зберігання всього

в т.ч.: внесених до описів

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Фотодокументи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Одиниць обліку всього

у т.ч.: внесених до описів

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоальбомів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Фонодокументи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.

Одиниць зберігання всього

в т.ч.: внесених до описів

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамофонних звукозаписів

у т.ч. внесених до описів

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.4.3.

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Відео документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.

Одиниць зберігання всього

в т.ч.: внесених до описів

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унікальних

од. обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Архівні електронні документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

аед./справа

аед./справа

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

унікальних

 

од.зб./

од.зб./

аед.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

 

аед./справа

аед.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Електронні інформаційні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

 

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.1.2.

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

унікальних

од.зб./

од.зб./

од.обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Створено страховий фонд

всього

у т.ч. на унікальні документи

 

 

од. обл.

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Документи з кадрових питань (особового складу)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Фондів всього

у т.ч.фондів періоду незалежності

фонд

фонд

 

 

 

 

 

66

58

 

 

4.1.2.

Одиниць зберігання всього

у т.ч. періоду незалежності

од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

4312

3910

 

 

4.1.3.

Одиниць зберігання, внесених до описів усього

у т.ч. періоду незалежності

 

од. зб.

од. зб

 

 

 

 

 

 

4312

3910

 

 

4.1.4.

Закартоновано одиниць зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

4312

 

 

5.

Кількість і стан довідкового апарату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Описів на документи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

опис

опис

 

 

 

 

 

70

70

 

 

 

у тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Управлінські документи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

5.1.1.1.

Управлінські архівні електронні документи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Документи особового походження всього

з них у друкованому вигляді

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.1.2.1.

Архівні електронні документи особового походження всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Науково-технічну документацію всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.

Кінодокументи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.

Фотодокументи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.

Фонодокументи всього

у т.ч. з них у друкованому вигляді

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7.

Відеодокументи всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.

Документи з кадрових питань (особового складу) всього

у т.ч. у друкованому вигляді

 

 

 

опис

опис

 

 

 

 

 

 

68

68

 

 

 

5.2.

Карток усього

у т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

43246

43246

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Тематичних карток усього

у т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

43246

43246

 

 

 

у тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1

Управлінську документацію всього

в т.ч. включених до каталогів

 

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

3808

3808

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.2.1.1.1.

Управлінську архівну електронну документацію всього

в т.ч. включених до каталогів

 

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

Документи особового походження всього

в т.ч. включених до каталогів

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.1.

Архівні електронні документи особового походження всього

в т.ч. включених до каталогів

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3

Науково-технічну документацію всього

в т.ч. включених до каталогів

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4

Кінодокументи всього

в т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.5

Фотодокументи всього

в т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.6

Фонодокументи всього

в т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.7

Відеодокументи всього

в т.ч. включених до каталогів

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Карток на документи з кадрових питань (особового складу) всього

в т.ч. включених до каталогів

 

 

 

картка

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.3.

Пройшли тематичне розроблення

фондів всього

одиниць зберігання

 

 

фонд

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

__2__

749

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.

Управлінської документації

фондів

одиниць зберігання

у т.ч. архівних електронних справ документів

фонд

од. зб.

 

од. обл. од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

__2__

749

 

 

5.3.2.

Документації особового походження

фондів

одиниць зберігання

 

 

фонд

од. зб

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Науково-технічної документації фондів

одиниць зберігання

 

фонд

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Закаталогізованих одиниць обліку кінодокументів

 

 

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Закаталогізованих одиниць обліку фотодокументів

 

 

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Закаталогізованих одиниць обліку фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.

Закаталогізованих одиниць обліку відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8.

Підготовлено оглядів всього

в т.ч. виданих друком

у тому числі:

 

огляд

огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.

Тематичних оглядів всього

в т.ч. виданих друком

огляд

огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2.

Оглядів фонду всього

в т.ч. виданих друком

огляд

огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.9.

Підготовлено путівників, буклетів та інших довідників, за документами архіву всього

в т.ч. виданих друком

 

 

довідник

довідник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.

Обсяг інформації, введеної до електронних баз даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.1.

Аркушів фондів

аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2.

Карток фондів

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.

Кількість карток каталогу складених карток

введених до банку даних

картка

картка

 

 

 

 

 

3808

3808

 

 

5.11.1.

Кількість карток фільмового каталогу (укладених для банку даних)

картка

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.

Кількість баз даних

об’єм баз даних

од.

байт

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.

Кількість одиниць зберігання (одиниць обліку), на які створено фонд користування:

у тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.1.

Управлінських документів

всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.2.

Документів особового походження всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.3.

Науково-технічної документації всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.4.

Кінодокументів

 всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.13.5.

Фотодокументів

всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.6.

Фонодокументів

 всього

у т.ч. унікальних

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.7.

Відеодокументів

 всього

у т.ч. унікальних

 

од.зб./од.обл.

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Кількість видань у фондах науково-довідкової бібліотеки архіву

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Книг і брошур усього

в т.ч. заінвентаризовано

од.

од.

 

 

 

 

 

-

-

 

 

6.2.

Журналів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.

Річних комплектів журналів

комп.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Номерів журналів

в т.ч. заінвентаризовано

од.

од.

 

 

 

 

 

-

-

 

 

6.3.

Газет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.

Річних підшивок

 усього

в т.ч. заінвентаризовано

 

 

підшивка

підшивка

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

6.4.

Спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо) всього

в т.ч. заінвентаризовано

 

 

 

од.

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Дублетного й обмінного фонду

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Кадри:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.1.

Штатна чисельність бюджетних працівників усього

у т. ч. кількість вакантних посад

 

 

од.

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

7.1.1.

Держслужбовців

особа

 

 

 

 

 

4

 

 

7.2.

Чисельність працівників госпрозрахункових підрозділів

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Начальник архівного відділу                                                                                                                Ігор БАРТКІВ

 

02.12.2020